עבודות

עבודות

אנחנו מנוסים בשפות הבסיסיות וטכנולוגיות המרכיבות את האינטרנט כולל (PHP, MYSQL, Jquery, Javascript, CSS, HTML, AJAX)

להלן דוגמה של כמה מהעבודה שלנו.