שדרוגים:

שדרוגים

שדרוג אתר אינטרנט פירוש עריכת קבצי האתר
(PHP, MYSQL, Jquery, Javascript, CSS, HTML, AJAX) להשגת השיפור המיועד.

אנחנו עושים שדרוגי עיצוב, שדרוגי תוכן, ו שדרוגים פונקציונליים.

אנחנו מנוסים בשפות הבסיסיות וטכנולוגיות המרכיבות את האינטרנט כולל
(PHP, MYSQL, Jquery, Javascript, CSS, HTML, AJAX) מבצעים כל סוגי שדרוגים ותחזוקה לאתרי אינטרנט.